28 Jul 2011

Siapa yang menentukan nilai masa ?

Yang menentukan sama ada masa itu bernilai atau tidak sebenarnya adalah kita sendiri. Hal ini membawa kita kepada satu rumusan bahawa bukan berapa banyak masa yang kita ada, tetapi berapa banyak masa yang kita gunakan. Rahsia pengurusan masa adalah kebiasaan memutuskan apa yang produktif dengan apa yang tidak produktif dan bertindak melakukan apa kerja yang produktif terlebih dahulu.
.....................................................................................
" Jika engkau mahu berjaya, gunakan masa dengan produktif. Masa adalah sumber yang paling bernilai. Kita boleh menukar masa dengan pahla, kebahagian, barangan dan wang. "

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...